• Zwroty i reklamacje

Szczegółowe informacje dotyczące reklamacji i zwrotów znajdą Państwo w regulaminie sklepu. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje.
Konsument ma prawo zwrotu zakupionych produktów w ciągu 14 dni od momentu odebrania zamówionych towarów. Informację o zwrocie można przekazać poprzez wysłanie informacji drogą mailową na adres zwroty@debowyzaulek.pl lub pisemnie na adres ul. NMP 2, 59-220 Legnica. W tym celu można skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy:

Wzór formularza odstąpienia od umowy
(formularz ten można wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy, ale zaproponowana forma nie jest wymogiem)
– Adresat:
PROBITY SOLUTIONS RAFAŁ DĄBROWSKI
ul. NMP 2, 59-220 Legnica
debowyzaulek.pl
zwroty@debowyzaulek.pl
– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących
rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o
świadczenie następującej usługi(*)
– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
– Adres konsumenta(-ów)
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
– Data
(*) Niepotrzebne skreślić.


Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:
- pisemnie na adres: ul. NMP 2, 59-220 Legnica;
- w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zwroty@debowyzaulek.pl